UV Bar  
9822153440
Anjuna Saint Anthony Praise, Anjuna So, Vado, Goa, 403509
UV Bar, Anjuna
 Upcoming Events
Fri Jul 21st
UV Bar presents Space Safari - Beach Party   
@ UV Bar, 8:00 pm
July 2017
SMTWTFS
 1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
 
 Talk